Telefon: 97464680

Mobil: 20136880  

Dræning:

 

  • Laserstyret drænkasse, hvor drænrør går igennem og bliver  pakket med savsmuld eller muslingeskaller.

  • Med laserstyring sikres det korrekte fald. På lange strækninger kan der drænes ca. 300 meter på. dag.